קטגוריות

אלפי לקוחות לשעבר של First Utility פיצויים עקב טעות בחשבונות האנרגיה

תקרת המחיר של 11 מיליון לקוחות בתעריפי ברירת מחדל של ערך ירד נכנסה לתוקף ב -1 בינואר 2019