קטגוריות

חברת התעופה הנורבגית גוזרת רשת לטווח ארוך ורואה 1,100 משרות שאבדו בגטוויק

התוכנית תציין את צי נורווג 'לכ -50 מטוסים מ -140 הקיימים, מכיוון שהיא מחפשת למצוא דרך לשרוד את מגבלות הנסיעה לקורונה.