קטגוריות

נאום המלכה: חוק חדש יאסור שכירות קרקע מושקעת לבעלי דירות חדשות

השינויים בעקבות סערה לפני מספר שנים כאשר התברר שכמה דירות ובתים נמכרו עם סעיפים שמשמעותם שכר דירה בקרקע יעלה באופן דרמטי בשנים מאוחרות יותר