קטגוריות

עצמאים מעניקים את מלוא הפרטים שנדחקו עד יולי - מה שאנחנו יודעים על SEISS 5

אלה שעובדים בעצמם ציפו לקבל הדרכה כיצד תעבוד המענק האחרון להבטחת הכנסה לעצמאים (SEISS) מסוף יוני.